DMCA.com Protection Status

StarKist muốn chính phủ bảo vệ nhà máy ở Samoa

24/02/2017

StarKist mong muốn có được sự hỗ trợ từ chính phủ để nhà máy tại American Samoa có thể cạnh tranh với các nhà máy chế biến ở các nước có giá lao động rẻ hơn, và tiếp tục hoạt động sản xuất tại đây.

Được biết rằng một số hành động của chính quyền liên bang trước đây đã có ảnh hưởng tiêu cực tới nhà máy này, như điều luật về lương tối thiểu, giảm số ngày đánh bắt, tăng chi phí tàu cá và các quy định khai thác tại vùng biển quốc tế. Một nhà máy khác thuộc sở hữu của Tri Marine ở Samoa đã phải đóng cửa cuối năm ngoái do điều kiện kinh tế khó khăn.

(Theo Atuna)

Most Read News