HAIVUONG REACHES TO THE NEW MARKET IN ALGERIA

HAIVUONG REACHES TO THE NEW MARKET IN ALGERIA

05/05/2015 12:00:00 AM
From 20th April to 24th April, Hai vuong Co., ltd has officially joined the International Seafood Expo in Algeria, knocked the door to the new market in Africa
Detail
2015 Boston Seafood Expo

2015 Boston Seafood Expo

02/02/2015 12:00:00 AM
One of the largest Seafood Expo in the World of 2015 is coming soon. The Seafood Expo North America/Seafood Processing North America held in Boston will be on March 15 – 17, 2015.
Detail
TUNA PRODUCTION INCREASES

TUNA PRODUCTION INCREASES

02/02/2015 12:00:00 AM
(vasep.com.vn) According to Khanh Hoa Department of Agriculture and Rural Development, in 2014, tuna production increased by 37% comparing to 2013. However, export value of processed tuna decreased by 35%.
Detail
Ngộ độc histamine tại Tây Ban Nha

Ngộ độc histamine tại Tây Ban Nha

23/05/2017 03:46:03 PM
Số ca ngộ độc hiện đã lên tới 105 người.
Detail
StarKist muốn chính phủ bảo vệ nhà máy ở Samoa

StarKist muốn chính phủ bảo vệ nhà máy ở Samoa

24/02/2017 03:27:25 PM
StarKist mong muốn có được sự hỗ trợ từ chính phủ để nhà máy tại American Samoa có thể cạnh tranh với các nhà máy chế biến ở các nước có giá lao động rẻ hơn, và tiếp tục hoạt động sản xuất tại đây. 
Detail