DMCA.com Protection Status

Liên hệ

CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠNG

Lô B13, B14, KCN Suối Dầu, Suối Tân,
Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT: + 84 258 3743333
Fax: + 84 58 3743336


CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HẢI LONG NHA TRANG
Lô C3, C4, C5, C6 và một phần C7, KCN Suối Dầu,
Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT: + 84 258 3743296
Fax: + 84 258 3743358
Website: www.dragonwaves.com


CÔNG TY CỔ PHẦN VỊNH NHA TRANG
Lô K1, K2, K3 và một phần K4, KCN Suối Dầu,
Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT: + 84 258 3743900
Fax: + 84 258 3743907
Website: www.nhatrang-bay.vn


CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM
Lô A4-A8, KCN Suối Dầu, Suối Tân,
Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT: + 84 258 3743666
Fax: + 84 258 3743678

 

Bản đồ