DMCA.com Protection Status

Cá Ngừ Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÁ NGỪ VIỆT NAM (TUNA VIETNAM)

Địa chỉ: Lô A4 – A8 KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Điện thoại: +84 258 3743666
Fax:     +84 258 3743678
Email:     info@tunavietnam.com
Website:     www.tunavietnam.com
  • Thành lập năm 2014.
  • Địa điểm: Khánh Hòa, Việt Nam.
  • Tổng diện tích: 25,000 m2.
  • Chứng chỉ công nhận: BRC, IFS, HACCP.
  • Code xuất thị trường Châu Âu TS 245.
  • FDA REG. No. 13925367512.
  • Số lượng CBCNV: 1,000.
  • Năng lực sản xuất: 100 tấn nguyên liệu mỗi ngày.