DMCA.com Protection Status

Chứng nhận chất lượng

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành chế biến thủy sản, đặc biệt là mặt hàng cá ngừ, Hai Vương Group đã thành công trong việc xây dựng danh tiếng ở trong nước và trên trường quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, Tập đoàn đã thiết lập và thực hiện nhiều chương trình quản lý chất lượng như HACCP, BRC, IFS, USDC, Halal, Global G.A.P... Dưới đây là một số chứng nhận đã đạt được trong quá trình phát triển của chúng tôi:
- Hàng năm các nhà máy được đánh giá và cấp chứng nhận “Đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản”.
- Chứng nhận HACCP nhà máy Hải Vương (1997), nhà máy Hải Long (2004).
- Code cho xuất đi thị trường EU: nhà máy Hải Long (DL 314), nhà máy Hải Vương (DL318), nhà máy Vịnh Nha Trang (DL 620).
- Chứng nhận BRC cấp cho nhà máy Hải Long từ 2006 và được đánh giá chứng nhận lại định kỳ.
- Chứng nhận ISO 17025:2005 cấp cho phòng thí nghiệm của nhà máy Hải Long từ 2008 và được đánh giá chứng nhận lại định kỳ.
- Earth Island Institute cấp chứng nhận “Dolphin Safe” cho các nhà máy hàng năm.
- Chứng nhận USDC cấp cho cho nhà máy Hải Vương, Hải Long từ 2010 và đánh giá định kỳ hàng năm.
- Chứng nhận IFS cấp cho nhà máy Vịnh Nha Trang (2013).
- Chứng nhận Halal cấp cho nhà máy Hải Long (2014).
- Chứng nhận Global G.A.P cấp cho Trại cá giống Hoa Sơn (2014).
- Chứng nhận Halal cấp cho nhà máy Cá Ngừ Việt Nam (2016).