DMCA.com Protection Status
Cá ngừ CO cắt lát S/L

Cá ngừ CO cắt lát S/L

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Cá ngừ CO cắt viên

Cá ngừ CO cắt viên

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Loin cá ngừ CO S/L

Loin cá ngừ CO S/L

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Cá ngừ CO cắt lát saku S/L

Cá ngừ CO cắt lát saku S/L

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
CO Tuna Saku

CO Tuna Saku

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Cá ngừ cắt lát carpaccio

Cá ngừ cắt lát carpaccio

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Lườn cá ngừ S/O

Lườn cá ngừ S/O

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Lườn cá ngừ S/L

Lườn cá ngừ S/L

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Cá ngừ cắt khối

Cá ngừ cắt khối

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Cá ngừ cắt lát kirimi

Cá ngừ cắt lát kirimi

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Loin/chunk cá ngừ

Loin/chunk cá ngừ

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết
Cá ngừ cắt lát S/L

Cá ngừ cắt lát S/L

Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Chi tiết